Bakteriofager

Bakteriofager är virus som bara infekterar bakterier.  De har länge används men i liten skala för att bekämpa bakterieinfektioner som inte antibiotika klarar av. Med den ökande antibiotikaresistensen har forskningen om bakteriofager fått förnyad aktualitet.

Bakteriofag infekterar en bakterie

Läs mer här och här.

Lyssna till program om behandling med bakteriofager här.