Artificiell intelligens (AI)

AI är enkelt uttryckt ett datorprogram som kan lära sig och förbättra sig på egen hand.

Artificial-intelligence- 475

Det kan leda till att programmet snart överträffar de mänskliga programmerarna när det gäller AI-design och en ”intelligensexplosion” sker som överträffar mänsklig kontroll.

Vad är artificiell intelligens?

Artificial Intelligence is scary. Elon Musk explains why

Läs mer om risker med AI som forskare varnar för här.