Symtom, undersökningsmetoder & diagnos

Symtom, undersökningar & diagnos – sammanfattande översikt

 

Tidiga symtom på allvarliga sjukdomstillstånd

 

Några medicinska laboratorietest

 

Hur fungerar MRI, PET och CAT-scanrar