Symtom, undersökningsmetoder & diagnos

Symtom, undersökningar & diagnos – sammanfattande översikt

Tidiga symtom på allvarliga sjukdomstillstånd

Några medicinska laboratorietest

Hur fungerar MRI, PET och CAT-scanrar


Undersökning med Oftalmoskop

Undersökning med Otoskop

Undersökning med Dermaskop


Mer…