Läkekonstens historia

Förhistorisk och medeltida medicin – översikt


Medicinhistoria – Kina


Se filmen här


Medicinhistoria – Indien


Medicinhistoria – Egypten


Medicinhistoria – Hippokrates i Grekland

Mer om Hippokrates här.


Medicinhistoria – Galen i Rom


Sjukvård i romarriket


Medicinhistoria – muslimska världen


Medicinhistoria – Europa 1500-1800-tal medicin blir vetenskap


Den medicinska vetenskapens utveckling 1800-idag. (Se från min 6)