Läkekonstens historia

Förhistorisk och medeltida medicin – översikt


Medicinhistoria – Kina


Se filmen här


Medicinhistoria – Indien


Medicinhistoria – Egypten


Medicinhistoria – Hippokrates i Grekland

Mer om Hippokrates här.


Medicinhistoria – Galen i Rom


Sjukvård i romarriket


Medicinhistoria – muslimska världen


Katolska kyrkan och naturvetenskapens utveckling


Medicinhistoria – Europa 1500-1800-tal medicin blir vetenskap


Den medicinska vetenskapens utveckling under 1800-talet (se från 5.10min)Den medicinska vetenskapens utveckling 1900 och 2000-talet


Rosalind Franklin och DNA-spiralen


Hur medicinsk utbildning förändrats från slutet 1900-talet till idag


Framtidens medicin och behandling


Är det så här hälsovården kommer att se ut i framtiden?


Medicinska genombrott de närmaste 50 årenMer…

Hippokrates – mer om Hippokrates.


Medicinsk historia – sammanfattning från antiken till 1400-talet


Den nya anatomiska kunskapen
Andreas Vesalius, William Harvey & van Leeuwenhook

Hur kommer hälsovården fungera 2030