Läkekonstens historia

Förhistorisk och medeltida medicin – översikt


Medicinhistoria – Kina


Se filmen här


Medicinhistoria – Indien


Medicinhistoria – Egypten


Medicinhistoria – Hippokrates i Grekland

Mer om Hippokrates här.


Medicinhistoria – Galen i Rom


Sjukvård i romarriket


Medicinhistoria – muslimska världen


Medicinhistoria – Europa 1500-1800-tal medicin blir vetenskap


Den medicinska vetenskapens utveckling under 1800-talet (se från 5.10min)

Den medicinska vetenskapens utveckling 1900 och 2000-talet

Hur medicinsk utbildning förändrats från slutet 1900-talet till idag

Framtidens medcin och behandling

 
Den medicinska vetenskapens utveckling 1800-idag. (Se från min 6)