Läkekonstens historia

Förhistorisk och medeltida medicin – översikt

 

Medicinhistoria – Kina


Se filmen här

 

Medicinhistoria – Indien

 

Medicinhistoria – Egypten

 

Medicinhistoria – Hippokrates i Grekland

 

Medicinhistoria – Galen i Rom

 

Sjukvård i romarriket

 

Medicinhistoria – muslimska världen

 

Medicinhistoria – Europa 1500-1800-tal medicin blir vetenskap

 

Den medicinska vetenskapens utveckling 1800-idag. (Se från min 6)