Svampar

“Storsvamp” anatomi – översikt

 Större bild här


Större bild här


 

Större bild här


Växtcell och svampcell – likheter och skillnader

Större bild här


Djurcell och svampcell – likheter och skillnader

Större bild här


Större bild här


Jästcell

Större bild här