Miljö viktigare än arv för immunförsvaret

Miljö viktigare än arv för immunförsvaret


Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet. Foto: Alamy