Miljö viktigare än arv för immunförsvaret

Miljö viktigare än arv för immunförsvaret

Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Foto: Alamy

Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.