Genmodifierad superlax

USA godkänner superlax – kan vara hot mot miljön

TT 2015-11-20

Superlax 475I bakgrunden syns den nya superlaxen AquaAdvantage. I förgrunden en icke-genmodifierad lax – vid samma ålder.

USA har godkänt en genmodifierad lax som växer dubbelt så snabbt som vanlig lax. Men miljögrupper protesterar och befarar att den nya superlaxen hotar miljön. 

Den nya laxen har en gen från kungslax, som finns i Stilla havet, medan genens startsekvens – som bestämmer när genen ska vara aktiv – kommer från fisken tånglake.

På så sätt har företaget AquaBounty fått en lax – AquaAdvantage – som överproducerar ett tillväxthormon som får den att växa dubbelt så snabbt som vanlig atlantlax.

Efter nästan 20 års arbete konstaterar nu den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA att den nya laxen är ett lika säkert och nyttigt livsmedel som vanlig lax.

Godkännandet kommer dock med en rad förbehåll.

Exempelvis är det bara honor som är genmodifierade. Laxarna har också en triploid kromosomuppsättning. Den har alltså tre kopior av varje kromosom, i stället för två, för att förhindra att den korsar sig med vild lax.

Dessutom måste äggen produceras i Kanada, för att sedan transporteras till en anläggning i bergen i Panama där äggen kläcks och där laxarna får växa till sig.

Myndigheten har också utvärderat eventuell miljöpåverkan och drar slutsatsen att den nya laxen inte riskerar att påverka miljön negativt.

En rad miljögrupper har dock protesterat mot godkännandet och kräver att den nya laxen förses med en märkning där det tydligt framgår att den är genmodifierad, något som myndigheten inte kräver.

I Europa är dock kraven på märkning hårdare. Inom EU måste alla livsmedel som består av, innehåller eller har framställts med hjälp av genteknik märkas.

TT