Du är inte 100 procent människa

Du är inte 100 procent människa

DN. 2015-03-13

Ej 100 procent manniska 475

Runt 145 gener från främmande organismer har gjort sig hemmastadda i din arvsmassa. Du är alltså inte bara en människa. Inte till 100 procent i alla fall.

Generna kommer från virus, bakterier eller andra encelliga djur.

Forskarna har vetat länge att gener kan ”hoppa” från en organism till en annan, så kallad horisontell genöverföring. Det sker framför allt bland mikroorganismer. Exempelvis kan bakterier snabbt byta gener som står emot antibiotika med varandra.

För att ta reda på om fenomenet existerar även bland högre organismer analyserade brittiska forskare arvsmassan hos ett 40-tal olika arter, inklusive människan. De sökte i databaserna och letade efter tecken på “hoppande” gener.

Vad gäller människor visade det sig att det kan handla om så många som 145 främmande gener som har packat väskan och flyttat in i vår arvsmassa.

– Det här visar att horisontell genöverföring inte är begränsad till mikroorganismer utan har spelat en roll i utvecklingen av ett flertal djur, kanske alla djur, säger Alastair Crisp vid University of Cambridge, en av forskarna bakom studien som publiceras i Genome Biology.

Livets träd, vars förgreningar representerar utvecklingen av livet på jorden, är alltså inte ett ”perfekt” träd med helt separata grenar, enligt Alastair Crisp.

– I verkligheten är det mer som en strypfikus i Amazonas djungler, där rötterna är intrasslade och går fram och tillbaka in i varandra.

Johan Nilsson