Undvik förkylning! Håll den här kroppsdelen varm!

Håll den här kroppsdelen varm!

DN 2015-01-08

Håll näsan varm – och undvik att bli förkyld! Det rådet ger amerikanska forskare efter att ha upptäckt att kyla får näsans immunförsvar att fungera sämre.

Så kallade rinovirus är en av de vanligaste orsakerna till vanlig förkylning med nysningar och rinnande näsor som följd.

Forskare vid Yale University i USA testade dessa virus vid två olika nästemperaturer – 33 grader Celsius respektive ”normal” kroppstemperatur om 37 grader Celsius.– I 50 år har vi vetat att detta virus förökar sig bättre i näsan, men orsaken har aldrig blivit riktigt klarlagd, säger forskaren Akiko Iwasaki, till BBC News.

Anledningen visar sig vara att immunförsvaret försvagas vid lägre temperaturer, vilket ger viruset större möjligheter att föröka sig. Både kroppens förmåga att känna igen och svara på infektionen blir sämre.– Generellt sett verkar det vara att ju lägre temperatur, desto sämre respons från immunförsvaret, säger Iwasaki.Fyndet, som publiceras i tidskriften Pnas, kan – tillsammans med andra faktorer – förklara varför förkylningar är vanligare vintertid än övriga tider på året.Så hur bör man göra då, för att inte bli förkyld?