Gymnasiearbete

För att du ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för högskolestudier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål.

Mål för gymnasiearbetet

Målet för gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen är att gymnasiearbetet ska vias att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.