Här är kartan över människan

Här är kartan över människan

DN 2014-11-09

Den mänskliga proteinatlasen

poster_index

Vår arvsmassa innehåller runt 20 000 gener som alla motsvarar ett protein. Dna är ritningen för hur kroppen ska se ut och fungera, och proteinerna omsätter den i praktiken genom att bygga upp strukturer, styra kemiska reaktioner, vara signalsubstanser och liknande. Forskarna bakom proteinatlasen har undersökt var i kroppen proteinerna finns.

Svenska forskare har publicerat en bildatlas över proteinerna, människokroppens byggstenar, i ett av de största och dyraste svenska forskningsprojekten någonsin.