Hopp om nya antibiotika

DN 2015-01-07 20:09. Uppdaterad 2015-01-08 16:32.

Forskare har upptäckt ett helt nytt antibiotikum, skriver Nature. Den nya substansen hittades i vanlig jord och tycks inte bli verkningslös på samma sätt som andra antibiotika.

Att antibiotika, som penicillin, blir allt mindre effektiva mot vanliga infektioner har pekats ut som det största hotet mot mänskligheten i modern tid. 
Forskningen går på sparlåga, dels av ointresse från läkemedelsföretagens sida, dels på grund av svårigheter att hitta nya substanser som är tillräckligt effektiva.Forskare vid bland annat Novobiotic Pharmaceuticals i Cambridge, Massachusetts, USA, har dock hittat ett ämne som kan komma att bli en helt ny substansklass.Teixobactin, som det nya ämnet heter, upptäcktes sedan forskarna gått igenom över 10.000 olika bakterier som växer i vanlig jord. 

Substansen visade sig vara effektiv mot stafylokocker och streptokocker. I den aktuella studien behandlades möss som hade infekterats med Staphylococcus aureus, vars resistenta form ofta kallas för MRSA, samt Streptococcus pneumoniae, som kan orsaka lunginflammation. Mössen botades utan synbara biverkningar.

Extra hoppingivande, skriver forskarna i Nature, är att teixobactin inte tycks resultera i resistens på samma sätt som andra antibiotika, eftersom det attackerar de fettmolekyler (lipider) som finns i bakteriernas membran, och inte proteiner som de flesta andra antibiotika gör.

Inom bakteriologin skiljer man på grampositiva och gramnegativa bakterier beroende på hur det yttre membranet är uppbyggt. Stafylokocker och streptokocker tillhör den första kategorin. Mot så kallade gramnegativa bakterier hade teixobactin dock ingen effekt alls.

– Det är ett steg framåt, men den här substansen är tyvärr inte lämplig för att behandla infektioner orsakade av exempelvis E-koli, Klebsiella eller andra gramnegativa bakterier där mycket av dagens fokus ligger. Att hitta något som fungerar mot dessa bakterier vore verkligen ett genombrott, säger Neil Woodford, chef för Public Health England, i en kommentar.

Johan Nilsson/TT