Supergamlingarnas hjärnor – så ser de ut

Supergamlingarnas hjärnor – så ser de ut

DN 2015-02-05

En större och tjockare del av hjärnan. Det är ett av flera distinkta fynd forskare gjort när de studerat äldre människor som är ovanligt vitala.

– Hjärnorna hos ”supergamlingar” (superagers, reds anm) är endera annorlunda ihopkopplade eller så har de strukturella olikheter jämfört med normala individer i samma ålder. Det kan röra sig om en faktor, exempelvis en specifik gen, eller en kombination av faktorer som ger skydd, säger Changiz Geula, hjärnforskare vid Northwestern University.

Han och kolleger har närstuderat hjärnorna hos 31 äldre människor som är betydligt skarpare än andra personer i samma ålder. Ett antal döda ”supergamlingars” hjärnor har också ingått i studien på publicerats i Journal of neuroscience.

Bland annat har ”supergamlingars” hjärnor en betydligt större och tjockare del av hjärnan, anterior cingulate cortex. Området är indirekt kopplat till minnet då det exempelvis ingår i regleringen av saker som motivation och kognition.

Ett annat fynd är att ”supergamlingars” hjärnor har avsevärt mindre mängd så kallade neurofibrillära trassel. Fibertrasslet består av proteinet tau som kan strypa och döda nervceller vilket också hör till sjukdomsbilden för alzheimerpatienter.

Vad försökspersonerna i stället hade desto mer av var så kallade von Economo-neuroner som underlättar hjärncellers kommunikation och som också finns hos andra intelligenta däggdjur som valar, delfiner och apor. ”Supergamlingarna” hade tre till fem gånger så många av dessa i anterior cingulate cortex.

Forskningen kan dels ge indikationer på hur människor kan göra för att bibehålla sin intellektuella spänst. Men den kan också ge svar på frågor om utbredda och växande folksjukdomar som demens. Geulas projekt fick i höstas ett femårigt finansieringsstöd.