Celler som styr törst funna

Celler som styr törst funna

SR 2015-01-30

vattenglas 475
Bubblor i ett vattenglas. Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Nu har amerikanska forskare lyckats identifiera de celler i hjärnan som styr känslan av törst. Studien har gjorts på möss men samma mekanismer återfinns troligen hos människan.


Musstudien visar att två olika typer av celler påverkar upplevelse av törst. Den ena typen gör att mössen känner sig törstiga och börjar dricka, medan den andra stänger av känslan av törst.När forskargruppen aktiverade den ena typen av nervceller började mössen dricka vatten även om de precis hade druckit. Aktiverades i stället den andra typen av nervceller drack inte mössen, trots att de hade varit utan vatten under två dagar. De två nervceller som undersöktes finns runt det område som kallas hypothalamus, som ligger i mellanhjärnan.

Samma system finns antagligen hos oss människor, säger Helgi Schiöt, professor vid Neurologiska institutionen vid Uppsala universitet.

– Även om man har vetat tidigare vilka generella regioner i hjärnan som är inblandade har man inte kunnat identifiera de här specifika cellerna som då gasar på eller bromsar törsten, säger Helgi Schiöt.

Resultaten från studien är viktiga, enligt Helgi Schiöt. Dels för att vätskebalansen är livsviktig och bidrar till att förstå hur systemet regleras i kroppen på ett bättre sätt. Studien bidrar också till den grundforskning som pågår för att försöka kartlägga systemet av nervceller i hjärnan, och hur de är kopplade till andra funktioner i kroppen.

– Det som de gör, att specifikt identifiera de celler som är inblandade ger ju en möjlighet att förstå hela det neurala nätverket, hur de här cellerna korresponderar med andra delar av hjärnan, säger Helgi Schiöt.

Tove Nordén
tove.norden@sverigesradio.se

Referens: Yuki Oka et al. (2015). Thirst driving and suppressing signals encoded by distinct neural populations in the brain. DOI: 10.1038/nature14108