Så kan plasttillverkning minska koldioxidutsläppen

Så kan plasttillverkning minska koldioxidutsläppen

DN. 2015-08-18

Plastleksaker i plasthinkar.

Plastleksaker i plasthinkar.

Att tillverka plast kan i framtiden bli ett sätt att minska koldioxidutsläppen. En ny metod att framställa den viktigaste plastingrediensen av blågröna alger har rönt överraskande framgång.

En av de viktigaste råvarorna när man ska tillverka plastprodukter – från polyesterskjortor till förpackningar och pvc-rör plast – är kolvätet eten. Eten framställs i dag ur råolja och naturgas, vilket ger upphov till mer koldioxidutsläpp än någon annan petrokemisk process.

Nu har forskare vid det amerikanska energidepartementets laboratorium för förnybara energikällor, NREL, rönt oväntad framgång med försök att hitta en miljövänligare metod för att framställa eten, nämligen ur cyanobakterier. Det är samma organismer som brukar kallas blågröna alger och som vanligen exploderar i antal och lägger sig över delar av Östersjöns yta så här års.

Genom genmodifiering har man lyckats ändra cyanobakteriernas ämnesomsättning och instruerat dem att tillverka eten, som är en gas och därför väldigt lätt att samla in. ”Insatsvarorna” till denna etenproduktion är få och enkla: vatten, vissa mineraler, ljus och koldioxid.

Till ett ton eten förbrukar organismerna hela tre ton koldioxid. Därför fungerar processen som en så kallad kolsänka. Vid traditionell oljebaserad produktion blir resultatet tvärtom upp till tre gånger mer koldioxid än eten.

Skulle man starta kommersiell etentillverkning med hjälp av GMO-alger skulle exempelvis ett kraftverk kunna fungera som källa till den nödvändiga koldioxiden, föreslår Jianping Yu, som leder det forskarlag som arbetar med metoden.

En krabba på blågröna alger som spolats upp på en strand i östra Kina. Foto: Ng Han Guan/AP

Det är inte första gången det görs försök att få fram eten från cyanobakterier, men när japanska forskare gav sig på processen för tio år sedan lyckades de inte få till en stabil produktion.

Jianping Yu läste om den japanska studien och tänkte att det borde kunna fungera bättre om man modifierade generna som styr metabolismen. Det gjorde det. Sedan hans team inledde försöken har produktionen ökat tusenfalt. Och Yu menar att potentialen är långt ifrån uttömd. Han säger till Scientific American att han tror att algerna till slut kan komma att omvandla 90 procent av den insatta koldioxiden till eten.

Till sin förvåning har forskargruppen kunnat konstatera att de modifierade cyanobakterierna växer i samma omfattning som de icke-modifierade. Det tyder på att ämnesomsättningen är flexiblare än väntat.

– Det är som en person som ständigt förlorar blod men ändå förefaller frisk, säger Jianpung Yu.

Det förekommer redan i dag tillverkning av eten från andra källor än olja och gas, i första hand från sockerrör. Det pågår också forskning om att framställa eten från cellulosa.

Anders Bolling
anders.bolling@dn.se