Hundar förstår mer än vi tror

Hundar förstår mer än vi tror

SR 2015-01-02

Hund 1 SRHundar har bra språköra. Foto: Tim Dobbelaere/CC By Sa 2.0

Hundar är bra på att förstå vad vi säger till dem. Det beror på att de använder olika delar av hjärnan för att behandla information om ord och känslouttryck, visar en studie i tidskriften Current Biology.Hundar bryr sig verkligen bryr om vad vi säger, intygar hundägaren Ingela Wallin när vi träffar henne och hennes blandrashund Livia bland kajor och rusningstrafik på morgonpromenaden i Uppsala.

– Hon förstår ganska mycket, säger Ingela Wallin.

Hur märker du att hon lyssnar på dig?

– Hon har ögonkontakt. Tittar.

Om du skulle säga någonting till Livia, vad skulle du säga då till exempel, nu?

– Kom så går vi!

Och faktiskt. Nästan precis de här orden är det som forskarna Victoria Ratcliffe och David Reby i England har använt för att studera hur hundar lyssnar på vårt mänskliga språk.

De lät hundar lyssna på antingen tydliga delar av ord och ett positivt tonfall. Hundarna fick också lyssna till ett ett neutralt tonfall, eller på varianter med olika tydligt tal och tonfall.

Resultatet blev att hundarna vände på huvudet åt olika håll när de lyssnade. Det kan förklaras med att de uppfattade vissa av de inspelade ljuden bättre med det vänstra örat, och andra ljud bättre med det högra örat.

Det här skulle betyda att information om ord och tonfall delas upp mellan höger och vänster hjärnhalva hos hundarna. Där här liknar vad som händer i hjärnan även hos oss människor när vi lyssnar på varandra.

– Budskapet som är relevant för den vanliga hundägaren, är att hundar förstår väldigt mycket mer än vad man kanske tror. Deras hjärnor är uppenbarligen anpassade och strukturerade för att hantera väldigt olika information från vårt talade språk, säger Per Jensen som forskar om hundars beteende på Linköpings universitet.

Sara Sällström
sara.sallstrom@sverigesradio.se

Referens: Victoria F Ratcliffe et al. “Orienting Asymmetries in Dogs´ Responses to Different Communicatory Components of Human Speech”. Current Biology 27 november 2014, DOI: 10.1016/j.cub.2014.10.030)

Ljudillustrationerna från studien: ©Victoria Ratcliffe and David Reby