Embla Bi 2

Fredag 8/5

Fortsätt repetera och läs på  avsnittet “Kontroll och koordination”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som förutom provet på “Kontroll och koordination” har något annat prov kvar behöver göra det också onsdag 13/5 och läser på inför det också. /Lycka till Anders

Torsdag 7/5

Jag räknar med att ni som skrev igår klarade det provet. Börja därför repetera och läs på  avsnittet “Kontroll och koordination”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som förutom provet på “Kontroll och koordination” har något annat prov kvar behöver göra det också onsdag 13/5 och läser på inför det också. /Lycka till Anders

Tisdag 5/5

Du som är klar med allt inför provet 6/5. Fortsätt repetera och läs på  avsnittet “Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som också behöver göra provet “Växter, svampar och Cellbiologi” onsdag 6/5 gör samma sak med det avsnittet.

Du som inte skickat in din fullständiga logg för alla lektions/uppgiftsdatum till och med 24/4 behöver göra det först och få loggen godkänd innan du kan skriva något prov. För morgondagens provtillfälle är det tyvärr nu för sent för det.

Torsdag 30/4

Du som är klar med allt inför provet 6/5. Fortsätt repetera och läs på  avsnittet “Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som också behöver göra provet “Växter, svampar och Cellbiologi” onsdag 6/5 gör samma sak med det avsnittet. /Lycka till Anders

Tisdag 28/4

Du som är klar med allt inför provet 6/5. Börja repetera och läs på  avsnittet “Rörelse, ämnesomsättning och immunförsvar”. Läs angivna sidor i böckerna, titta på filmerna till det avsnittet och arbeta med de repetitionsfrågor du inte redan är klar med. Du som också behöver göra provet “Växter, svampar och Cellbiologi” onsdag 6/5 gör samma sak med det avsnittet. /Lycka till Anders

Fredag 24/4

Använd dagen idag till att repetera och arbeta klart med din logg. När du är klar med det skickar du senast på tisdag (28/4) före kl. 08.00 in din uppdaterade logg, som ska innehålla allt du gjort hittills inklusive dina svar på repetitionsfrågorna. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka den till: anders.inghage@norrkoping.se
/Anders

Torsdag 23/4

Läs om Kön, sexualitet & hälsa B2 273-287 och titta på filmerna om Sexualitet och hälsa här (6 filmer första filmen heter “Kön” och sista “Herpes”) Svara på repetitionsfrågorna 15-20 som finns här. Skriv svaren i din logg.
/Anders

Tisdag 21/4

Repetera Människans livscykel B2 258-266, DM 44-45, 100-115 och läs om Cancer B2 267-271, DM 97. Svara på repetitionsfrågorna 1-11 som finns här. Skriv svaren i din logg.
/Anders

Fredag 17/4

Läs om reproduktion och utveckling hos olika organismer B2 241-245, 251-257, och Människans livscykel B2 258-266, DM 44-45, 100-115. Svara på repetitionsfrågorna 1-14 som finns här. Skriv svaren i din logg. Första examinationen av de som återstår kommer att ske på plats i skolan under slutet av april. Mer om på vad och hur det ska gå till kommer mer information om i början av nästa vecka.
/Anders

Torsdag 16/4

Repetera B2 s200-210 och DM s42-43, och läs om diabetes här och om andra hormonsjukdomarhärsamt titta på  film 3-7 här. I loggen:

 1. Beskriv med hjälp av en bild utförligt hur hormonet insulin påverkar en cell via receptorer och sekundära budbärare.
 2. Beskriv utförligt skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2.
 3. Beskriv fem vanliga symtom på diabetes.
 4. Beskriv och förklara tre vanliga skador på kroppen diabetes orsakar.
 5. Diabetiker kan drabbas av koma, varför och hur behandlas det?
 6. Beskriv hur den dagliga behandling av diabetes kan ske. Beskriv och förklara bakgrunden till minst tre olika behandlingssätt.
 7. Beskriv hormonet glukagon och dess roll i kroppen.
 8. Beskriv hur balansen mellan glukagon och insulin regleras.
 9. Nämn och förklara två andra sjukdomstillstånd som beror på felaktig hormonproduktion.

Tisdag 14/4

Läs om hormonsystemet i B2 s200-210, DM s42-43 och titta på de två första filmerna här. I loggen:

 1. Ange och förklara 4 effekter av hormoner.
 2. Jämför hormonsystemet med nervsystemet, ange och förklara kort 4 skillnader i funktion och verkan mellan dem.
 3. Beskriv och förklara vad som menas med “återkoppling” när det gäller hormonsystemet och hur det går till.
 4. Förklara hur kopplingen mellan nervsystemet och
  hormonsystemet sker i hypofysen.
 5. Nämn fem organ/vävnader med hormonproducerande körtlar
 6. Nämn åtta hormon och vad var och en av dessa påverkar
 7. Förklara skillnaden i uppbyggnad och funktion mellan
  steroidhormoner och peptidhormoner.

Ordinarie prov och examinationer kommer att ske på plats i skolan under slutet av april och i maj. Mer information om vad som gäller inför det kommer inom den närmaste veckan. Vänliga hälsningar/Anders

Torsdag 9/4

Läs om smak och lukt här och titta på filmerna här. Titta också på sidorna i böckerna (B2 och DM) och beskriv och förklara med hjälp av bilder i loggen hur smaker registreras och hur lukter registreras. Lycka till Anders

Tisdag 7/4

Läs om ögat och synen här och titta på den tredje filmen här. Läs också om örat och hörseln här och titta på den fjärde filmen här. Rita en detaljerad egen bild av ögat och namnge åtta strukturer och förklara funktion. Rita också en bild av örat och namnge åtta strukturer och förklara funktion. Fotografera bilden/bilderna och lägg in dem i din logg. Titta också på sidorna i böckerna (B2 och DM) och beskriv och förklara i loggen minst tre olika ögonsjukdomar orsak och behandling samt hur ett cochleainplantat fungerar.
Lycka till Anders

Fredag 3/4

Läs om huden här och titta på de två första filmerna här. Rita en detaljerad egen bild av huden och dess olika lager. Namnge de olika lagren och minst ytterligare fem strukturer i huden och förklara uppbyggnad och funktion. Fotografera bilden/bilderna och lägg in dem i din logg. Titta också på sidorna i böckerna (B2 och DM) och beskriv och förklara i loggen minst fem fysiologiska funktioner vår hud har för oss/vår kropp (tänk då även på vilka funktioner djupare lager har). Lycka till Anders

Torsdag 2/4

Repetera avsnittet “Centrala nervsystemet” B2 220–231,
DM 40-41, 70–83 och arbeta med repetitionsfrågorna (Hjärnan – repetitionshjälp). Skriv svaren på frågorna i loggen.
Lycka till Anders

Tisdag 31/3

Läs böckerna B2 s.221–231, repetera DM s.40-41, 70–83 och titt på film tre, fyra och fem här.  Beskriv i loggen:

 1. Det autonoma nervsystemet, dess funktion och uppdelning.
 2. I tre punkter hur hjärnans utveckling kan stimuleras under uppväxten.
 3. I fyra punkter vad man bör tänka på för att hjärnans kapacitet och förmåga under livet ska hållas på en hög nivå på ett naturligt sätt.
 4. Beskriv utförligt Alzheimers sjukdom och hur man kan förebygga den. Beskriv också minst två andra sjukdomar som kan drabba hjärnan.

Lycka till.  Anders.

Fredag 27/3

Innan du börjar med dagens uppgift skickar du in en kopia på din logg så långt du kommit fram till idag. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka loggen till anders.inghage@norrkoping.se 

När du skickat in kopian på loggen kan du fortsätta med dagens uppgift. Läs böckerna B2 s.222–223 och DM s.70–83 och titt på de två första filmerna om hjärnan här. Gör en tabell över hjärnans olika delar och delarnas uppgift. Skriv även en informativ sammanfattning baserat på sidorna i böckerna.
Lycka till! Jessika & Anders.

Torsdag 26/3

Läs i böckerna B2 s214–222 och DM s40-41 och titta på alla filmer om nervsystemet här. Teckna en bild av en motorisk nervcell och sätt ut benämningar på minst 7 olika strukturer. Gör ett flödesschema över hur en nervimpuls färdas från hjärnan till en muskel, ha med begrepp som vilopotential och aktionspotential med mera. Fota och infoga i loggen.
Lycka till! Jessika & Anders

Fredag 20/3

Fortsätt på tabellen igår genom att göra ett flödesschema över immunförsvarets olika delar, ta med de delar som finns i tabellen. Välj också en sjukdom (exempel finns i B2 s. 181–187) och skriv en kort informativ text där du beskriver olika symtom, hur sjukdomen sprids och vad det är för slags sjukdom.
Lycka till! Jessika & Anders

Torsdag 19/3

Läs om “Kroppens försvar” / “Immunförsvaret i DM (s.86 – 93), och B2 (s.164- 176), och titta på de tre första filmerna om kroppens försvar här. Gör en utförlig tabell över immunförsvarets olika delar och deras uppgifter, markera i tabellen vilka delar som tillhör det medfödda och vilka delar som tillhör det adaptiva försvaret.

Lycka till Anders


Onsdag 14/10

Läsa en översikt över immunförsvaret här utöver det  tid för fortsatt arbete med uppgifterna från igår. Se nedan.
Kroppens försvar, immunförsvaret och lymfsystemet.
Immunförsvaret & immunförsvaret och hälsa, B2 164-188, DM 86-95 samt här och här. PowerPoint här.  Film 1-7 här

Du kan läsa en översikt här

/Anders


Tisdag 13/10

Kroppens försvar, immunförsvaret och lymfsystemet.
Läs om immunförsvaret & immunförsvaret och hälsa, B2 164-188, DM 86-95 samt här och här. PowerPoint här. Se också film 1-7 här

Uppgifter .

 1. Förklara vad som menas med antigen.
 2. Vad menas med lymfsystemet? Beskriv uppbyggnaden översiktligt
 3. Beskriv översiktligt det medfödda försvaret och dess olika delar
 4. Beskriv översiktligt det adaptiva försvaret och dess olika delar
 5. Beskriv olika typer av B-lymfocyter som medverkar i kroppens immunförsvar
 6. Beskriv olika typer av T-lymfocyter som medverkar i kroppens immunförsvar
 7. Beskriv vad som menas med antikroppar och hur de bildas
 8. Förklara vad som menas med HLA-antigen och vilken roll det har i immunförsvaret
 9. Förklara hur histamin frisätts och vilken roll det spelar vid en inflammatorisk reaktion?
 10. Beskriv en normal immunförsvarsreaktion från det att en person via luften exponeras för ett antigen (t ex ett virus) – sjukdomen bryter ut – och till dess att immunförsvaret har kämpat
  ner antigenet och immunsvaret stängs av
 11. Förklara varför allergireaktioner uppstår och vad som händer i immunförsvaret vid en allergisk reaktion.
 12. Förklara vad som menas med immunitet, hur det uppstår och vad det medför fysiologiskt
 13. Förklara skillnaden mellan serumbehandling och vaccinering – och hur de ger ett skydd.
 14. Förklara vad som menas med autoimmuna sjukdomar och ge två exempel med beskrivning på autoimmuna sjukdomar.

Fota bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders


Tisdag 6/10

Förberedelse inför den stora dissektionslabben kl. 10.00-12.00 på fredag.

Uppgift .

Titta idag och i morgon på dissektionsfilmerna här. Följ med i det ganska omfattande arbetsmaterialet till filmerna som finns här, gå igenom frågor så att du vet vad du ska göra och dokumentera på labben. Repetera också här hur labbrapporten ska skrivas.

Labben sker på plats i skolan sal A360 på fredag 9/10 kl 10.00-12.00

Lycka till Anders


Fredag 2/10

Utsöndring & vätskebalans
Läs om utsöndring, vätskebalans och hälsa B2 156-163, DM 34-35 och här, här och här. Se också film 1 och 2 här

Utsöndring, vätskebalans och hälsa B2 162-163

Uppgift .

 1. Redogör utförligt för njurarnas funktion. Använd bilder och förklarande text när du svarar.
 2. Vad är ADH, vilken roll har det i kroppen och hur regleras produktionen av ADH?
 3. Beskriv 3 sätt vätskebalans/utsöndring regleras hos andra djur än människan.
 4. Vad menas med njursten, Redogör för orsaker, symtom och behandling.
 5. Vad menas med urinvägsinfektion nämn bidragande orsaker, symtom och behandling.
 6. Varför är urinvägsinfektion vanligare och potentiellt farligare hos kvinnor jämfört med hos män.
 7. Utöver njursten och urinvägsinfektion, ange 3 sjukdomar i lever eller njurar och redogör för orsaker, symtom och behandling.

Fota bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Skicka som vanligt frågor till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof även denna vecka.

Lycka till Anders & Olof


Onsdag 30/9

Matspjälkningen – kost och hälsa
Läs B2 123-127 och härhär och här, repetera också DM 48-49.

Uppgift .
(Flera av frågorna behöver du söka svar på själv)

 1. Nämn några cancertyper där det finns ett samband med kosten.
 2. Nämn och förklara minst fem ämnen som kan finnas i kosten som kan orsaka sjukdom/cancer.
 3. Beskriv kunskapsläget när det gäller fetter och sjukdom. Vilka fetter diskuteras, vilka sjukdomstillstånd orsakar de och hur sker detta.
 4. Övervikt och fetma kan öka risken för många sjukdomar utöver cancer. Nämn och förklara kort 8 av dessa sjukdomstillstånd.
 5. Ange 3 sjukdomar i matspjälkningskanalen och redogör för orsaker, symtom och behandling.
 6. Nämn och förklara kort åtta olika livsmedel och ämnen som anses skydda mot cancer och andra sjukdomstillstånd.
 7. Baljväxter av olika slag är hälsosamma av flera anledningar, nämn och förklara minst fyra anledningar till det.
 8. Hur bör fördelningen av kostintaget över dagen vara. När bör huvuddelen av näringsintaget ske och när bör man minimera intaget. Ge minst två förklaringar till det.
 9. Citronvatten är en mycket bra måltidsdryck, det påverkar näringsupptaget positivt. Förklara hur.
 10. Hur mycket vätska bör man normalt få i sig under en dag – och varför är det viktigt. Nämn och förklara några sätt som det främjar hälsan/motverkar ohälsa och sjukdom hos oss.
 11. Popcorn och te innehåller ämnen som är bra för oss. Nämn vilka ämnen det är och varför de är hälsosamma för oss.

Skicka som vanligt frågor till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof även denna vecka.

Lycka till Anders & Olof


Tisdag 29/9

Matspjälkningen – kost, ämnesomsättningen mm
Läs om kost, ämnesomsättning och olika näringsämnen vi behöver. B2 117-122, DM 48-49 och här. Se också film 4 här

Uppgift .

 1. Vilka näringsämnen tas upp av blodet respektive lymfan, var (vilket organ) transporteras de huvudsakligen till och vad sker med dem där.
 2. Det förekommer att t ex långdistanslöpare ”springer in i väggen”. Vad orsakar denna plötsliga orkeslöshet?
 3. Varför behövs fett i människans kost?
 4. Redogör för proteiners olika funktioner i kroppen – ge 7 exempel.
 5. Beskriv också sambandet mellan proteinbrist och det ödem som drabbar människor med sjukdomen kwashiorkor.
 6. Redogör utförligt för D-vitaminets roll i människokroppen samt kort 8 andra vitaminer. Goda födokällor, funktion och bristsymtom
 7. Ge exempel på 6 viktiga mineralämnen som behöver ingå i födan samt hur kroppen använder dessa ämnen. Goda födokällor, funktion och bristsymtom

Fota bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Skicka som vanligt frågor till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof även denna vecka.

Lycka till Anders & Olof


Fredag 25/9

Matspjälkningen
Läs om matspjälkning och om matspjälkningskanelens delar och olika funktioner B2 108-117, DM 32-35 och här.
Se film 1-3 härPowerpoint finns här.

Uppgift .

 1. Visa med en schematisk bild vad fast föda passerar på vägen genom matspjälkningskanalen från det att du tar en tugga till dess att resterna lämnar kroppen.
 1. Förklara kort vad som händer i munhålan, vid struplocket, i matstrupens muskulatur, i magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen.
 2. Namnge 2 enzymer och 2 andra substanser som utsöndras i magsäcken. Redogör för vilken/vilka funktioner var och en av dessa enzymer/substanser har.
 3. Namnge 6 enzymer utöver de i fråga 2 och redogör för var/i vilka celler de produceras, var de utsöndras och vilken funktion de har.
 4. A. Beskriv levern översiktligt. B. Redogör för 7 viktiga funktioner som levern har och för 3 av dessa mer i detalj hur det sker.
 5. Varför bildas gallstenar om halten kolesterol i gallan blir stor i förhållande till halterna gallsalter och fosfolipider?
 6. Rita bilder markera viktiga detaljer och förklara med text utförligt hur tunntarmens vägg är konstruerad.
 7. Ge 2 exempel och förklara vilken nytta bakterierna i tjocktarmen gör?

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.

Lycka till Anders


Onsdag 23/9

Studieavstämning 2a. Skicka senast kl 18.00 idag in din logg med alla uppgifter från 6/8 till 22/9 redovisade.  Senast under dagen på fredag 25/9 får du besked om din logg är godkänd.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 2 logg – 200923

/Anders


Tisdag 22/9

Andning & gasutbyte – och hälsa
Läs om andning & gasutbyte – och hälsa B2 128-139, DM 30-31 och här. Se film 1-4 härPowerpoint finns här och  här.

Uppgift .

 1. Ge exempel på djur som saknar andningsorgan och förklara varför detta djur inte behöver ett speciellt andningsorgan som sköter om den yttre andningen.
 2. Ge 3 exempel djur som har andningsorgan som skiljer sig från människans andningsorgan. Beskriv dessa andningsorgans uppbyggnad och förklara funktionen hos var och en av dem.
 3. Nämn och beskriv kort tre funktioner vår näsa har när det gäller andningen.
 4. Visa med en schematisk bild vad inandningsluften passerar hos människan, från luften som omger oss – till blodet i lungorna.
 5. Förklara kort vad olika delar i andningsapparaten har för funktion och uträttar.
 6. Vad är det som gör att luften kommer in i lungorna när du andas
 7. Beskriv hur dina lungor är uppbyggda. Visa med bilder var gasutbytet sker i lungorna.
 8. Beskriv med hjälp av detaljerade i detalj och förklarande text hur gasutbytet sker mellan luften vi andas och blodet – och vad det är som driver att gasutbytet sker.
 9. Beskriv i detalj hur gasutbytet sker mellan blodet i blodkärlen och den omgivande vävnadsvätskan.
 10. Beskriv i detalj hur gasutbytet sker mellan cellernas insida och den omgivande vävnadsvätskan.
 11. Beskriv hur pH värdet i blodet, vävnadsvätskan och cellernas insida förändras under fysisk ansträngning och hur det påverkar gasutbytet.
 12. Hur känner andningscentrum i hjärnan av att musklerna arbetar och behöver mer syre, dvs. att andningsfrekvensen måste höjas
 13. Vilka två kategorier kan innehållet i cigarrettrök indelas i? Och hur påverkar cigarrettrök människokroppen – beskriv minst fem olika effekter.
 14. Ange 3 sjukdomar i andningsorganen utöver de som orsakas av cigarrettrökning och redogör för orsaker, symtom och behandling.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Loggarna ska skickas in senast i morgon onsdag (23/9) kl 18.00. Se kursplaneringen. Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof Reimer som hjälper till på kursen nu under vecka 39 och under vecka 40.

Lycka till Anders