Dissektion inre organ

Introduktion samt dissektion av lunga och luftstrupe

 

Dissektion av hjärta

 

Dissektion av njure och lever