Cancer

Vad är cancer?

Vad skiljer cancerceller från friska celler?

Cancer – Onormal signalering

Cancer – Utebliven celldöd

Cancer – Vävnadspenetrering och metastaser

Cancer – Ökad blodkärlsbildning och blodtillförsel

Hudcancer

Malignt melanom – metastaser

Immunoterapi mot cancer – vad är det, hur fungerar det – översikt

Immunoterapi – detaljerad genomgång

Henrietta Lacks och HeLa-celler


Mer om Henrietta Lacks här.