Djur – ontogeni

Gastrulation – och bildningen av de tre grundläggande cellagren


Mer…

Gastrulation – de olika cellagren

Ontogeni, utvecklingen från äggcell till embryo – översikt