Djur – ontogeni

Ontogeni – utvecklingen från äggcell till embryo

Gastrulation

Gastrulation – de olika cellagren