Kroppens försvar – överreaktioner & hälsa

Allergi – orsaker, symtom & behandling

Hud – allergi och intolerans

Autoimmuna sjukdomar

Multipel skleros

När kroppens försvar inte räcker och inte antibiotika heller…

Infektionssjukdomar – introduktion

Infektionssjukdomar – förebygga, begränsa spridning