Immunsystemet

Kroppens försvar – kort översikt (tyvärr lite dålig ljudkvalité)

De tre försvarslinjerna – fler detaljer

Immunsystemets olika celler

 

Inflammation

Feber

Immunsystemet

Immunsystemet

Kroppens försvar – andra försvarsnivån

Immunsystemet alla delar, hur de fungerar och samverkar – utförligt

Immunsystemet och huden


Mer…

Kroppens försvar – första försvarsnivån

Kroppens försvar – andra försvarsnivån