Immunsystemet

Kroppens försvar – kort översikt (tyvärr lite dålig ljudkvalité)

Kroppens försvar – första försvarsnivån

Identifikation i immunsystemet – MHC & HLA

Immunsystemet och huden


Kroppens försvar – andra försvarsnivån

Immunsystemets olika celler

Inflammation

Feber


Kroppens försvar -tredje försvarsnivån

Immunsystemet

Immunsystemet alla delar, hur de fungerar och samverkar – utförligt

Komplementsystemet

De tre försvarslinjerna – sammanfattning


Mer…

Immunsystemet

Cytokiner

Komplementsystemet

Inflammation