Immunsystemet

Kroppens försvar – andra försvarsnivån

Interferon

Identifikation i immunsystemet – MHC & HLA

Komplementsystemet

Feber

Inflammation – översikt

Inflammation – utförligt


Immunsystemets olika celler

Kroppens försvar – tredje försvarsnivån

Antikroppar/Immunoglobuliner

Cytokiner

Immunsystemet

De tre försvarslinjerna – sammanfattning

Immunsystemet alla delar, hur de fungerar och samverkar – utförligt


Mer…

Immunsystemets alla delar och hur de fungerar tillsammans

Kroppens försvar – kort översikt (tyvärr lite dålig ljudkvalité)

Immunsystemet och huden

Immunsystemet

Komplementsystemet