Översikt & lymfsystemet

Immunsystemet – översikt

Kroppens försvar – första försvarsnivån

Lymfsystemet, kort översikt

Interstitiell vätska (vävnadsvätska) – upptag i lymkärlen

Lymfsystemet, utförlig genomgång

Mer om interstitiell vätska

Mer…

Kroppens försvar – kort översikt (tyvärr lite dålig ljudkvalité)

Immunsystemet alla delar, hur de fungerar och samverkar – utförligt