Livscykler

Mannens fortplantning

 

Kvinnans fortplantning

 

Klamydia

 

Gonorré

 

HPV

 

HPV

 

Herpes

 

Koromsomer

Celldelning – översikt

Stamceller, designade människor & åldrande

Stamceller, repetition

 

Embryonala stamceller

 

Cellspecialisering och stamceller

 

Inducerade stamceller (“backade” specialiserade celler)

 

Stamceller och medicin

 

Genteknik – och designade barn?

 

Vad är åldrande?

 

Åldrande kan och ska vi stoppa det – för alltid?

 

Hur bli ung igen

Anders Inghage