Grundbegrepp

Från Big Bang till livet på jorden idag

 

Vetenskaplig metod

 

Fotosyntes och förbränning

 

Fotosyntes och cellandning

 

Kemisk energi och förbränning

 

Ett blads uppbyggnad

 

Växtcellen

 

Eukaryot cell

 

DNA

 

Proteinsyntes

 

Proteiner

 

Kolhydrater

 

Lipider

 

Nukleinsyror

 

Cellmembran och membrantransport

 

Enzymer (animation 1)

 

Enzymer (animation 2)

 

 

Ett blads uppbyggnad

 

Växtcellen

 

Eukaryot cell

 

DNA

 

Proteinsyntes

 

Proteiner

 

Kolhydrater

 

Lipider

 

Nukleinsyror

 

Cellmembran och membrantransport

 

Enzymer (animation 1)

 

Enzymer (animation 2)

 

Från Big Bang till livet på jorden idag

Anders Inghage