Främmande ämnen i miljön

Rachel Carson

Tungmetaller – Bly

Tungmetaller – Kvicksilver

Organiska miljögifter – PCB

Biomagnifiering – DDT och andra miljögifter

Elektroniskt avfall

Plast – i miljön och i oss!