Livets uppkomst & utveckling i haven

Evolutionen på jorden – på 60 sekunder

Vad är evolution?

Hur kan naturvetenskapen förklara livets uppkomst?

Energi från blixtar kan bilda organiska molekyler

Livets resa – Livets början

Endosymbiosteorin

Endosymbiosteorin – fler detaljer