Mutationer

Mutationer. Gen- och kromosommutationer

Vad händer när DNA blir skadat?

Turners syndrom

Klinefelters syndrom

Downs syndrom

Cancer


Mer…