Mutationer

Mutationer – vad är det?

Gen- och kromosommutationer

Vad händer när DNA blir skadat?

Turners syndrom

Klinefelters syndrom

Downs syndrom

Cancer


Mer…