DNA, RNA & proteinsyntes

DNA-struktur och Rosalind Franklin (Mer om Rosalind Franklin här)

Vad är en kromosom?

DNA

RNA

Nukleinsyror