DNA, RNA & proteinsyntes

DNA-struktur och Rosalind Franklin (Mer om Rosalind Franklin här)

Vad är en kromosom?

DNA

RNA

Nukleinsyror


Nukleinsyror – struktur

Från DNA till protein

Proteinsyntes och veckning till färdigt protein.


Mer…

Ribosomer – struktur och funktion

Proteiner – struktur

Proteiner – funktion

Proteiner – form

Genregulering och epigenitik

Mer om epigenitik