DNA, RNA & proteinsyntes

DNA-struktur och Rosalind Franklin (Mer om Rosalind Franklin här)

Vad är en kromosom?

DNA

RNA

Nukleinsyror


Nukleinsyror – struktur

Från DNA till protein

Ribosomer – struktur och funktion

Proteinsyntes och veckning till färdigt protein.

Genregulering och epigenitik


Mer…

Proteinsyntes – hela processen detaljerad

Proteiner – struktur

Proteiner – funktion

Proteiner – form

Mer om epigenitik