Kretslopp och flöden

Fotosyntes och cellandning

Näringskedja, näringsväv och energipyramid


Näringspyramid

Nedbrytare vilka är de? – och två olika sätt att bryta ner

Kolets kretslopp

Kvävets kretslopp

Fosforns kretslopp