Människosläktets föregångare

Livets resa – Människan

Lucie – hur gick hon?