Människosläktets föregångare

Livets resa – Människan (se fram till 15:00min)

Lucy – hur gick hon?