Enkla eukaryoter (protister)

Enkla eukaryoter – tidigare kallade protister

Alger – översikt

Alger – detaljerad genomgång

Protozoer

Amöba

Slemsvampar (är inte svampar, de är i stället ett slags “Protister”)