Anpassning till miljön, variation & urval

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?

Mer…