Bakterier och arkéer

Bakteria

Bakterier – odling i Petriskål

Arkéer


Mer…

Arkea och livets träd – livets nya träd!