Generna ärvs

Cellcykeln

Cellcykeln – fler detaljer

DNA replikation

DNA replikation 2 (skippa sista minuten – om sickle cell anemi)

Mitos

The Mitosis song!

Meios – översikt

Meios


Gregor Mendel

Alleler

Genotyp och fenotyp

Korsningsschema

Repetition!