Generna ärvs

DNA replikation

DNA replikation 2 (skippa sista minuten – om sickle cell anemi)

Cellcykeln

Cellcykeln – fler detaljer

Mitos

The Mitosis song!

Olika förökningssätt

Sexuell reproduktion – fördelar och nackdelar

Meios – översikt

Meios – detaljerad beskrivning

Könsarv

Könsarv – variationer

Könsarv – faktorer som kan påverka

Förändrat antal kromosomer