Begrepp

The Ecosystems song!

Ekologi – introduktion

Fotosyntes och cellandning

Abiotiska och biotiska miljöfaktorer

Ekologi – begrepp, definitioner och ekosystem