Civilisation

När vi började tala

Första stora tempelbyggnaden

Livets resa – Människan (se från 38:10 till 52:00min)

Livets resa – civilisation

Vad står begreppet civilisation för & vad kännetecknar civilisationer

Utvecklingen mot mänskliga civilisationer

Mänsklighetens historia – sammanfattning