Växter & svampar

Växter

Mossor

 

Ormbunksväxter

 

Nakenfröiga växter (=framför allt barrväxter)

 

Gömfröiga växter (blomväxter)

Svampar

Livscykel – flercelliga svampar med fruktkroppar (Basidiomycetes)

 

Basidiomycetes livscykel – animation