Växter & svampar

Växter

Mossor

Ormbunksväxter

Nakenfröiga växter (=framför allt barrväxter)

Gömfröiga växter (blomväxter)

Svampar

Livscykel – flercelliga svampar med fruktkroppar (Basidiomycetes)

Basidiomycetes livscykel – animation