Kroppens försvar, lymfsystemet, cancer, huden

Kroppens försvar och immunsystemet – introduktion

 

Immunsystemet

 

Immunsystemet

 

Allergisk reaktion

 

Lymfsystemet, kort översikt

 

Lymfsystemet, utförlig genomgång

 

När kroppens försvar inte räcker och inte antibiotika heller…

 

Cancer och stamceller

Vad är cancer?

 

Vad skiljer cancerceller från friska celler?

 

Cancer – Onormal signalering

 

Cancer – Utebliven celldöd

 

Cancer – Vävnadspenetrering och metastaser

 

Cancer – Ökad blodkärlsbildning och blodtillförsel

 

Henrietta Lacks och HeLa-celler

Mer om Henrietta Lacks här.

 

Stamceller

 

Embryonala stamceller

 

Cellspecialisering och stamceller

 

Huden

 

Immunsystemet och huden