Kroppens försvar, lymfsystemet, cancer, huden

Kroppens försvar och immunsystemet – introduktion

 

Immunsystemet

 

Immunsystemet

 

Allergisk reaktion

 

Lymfsystemet, kort översikt

 

Lymfsystemet, utförlig genomgång

 

När kroppens försvar inte räcker och inte antibiotika heller…

 

Cancer och stamceller

Vad är cancer?

 

Vad skiljer cancerceller från friska celler?

 

Cancer – Onormal signalering

 

Cancer – Utebliven celldöd

 

Cancer – Vävnadspenetrering och metastaser

 

Cancer – Ökad blodkärlsbildning och blodtillförsel

 

Hudcancer

 

Malignt melanom – metastaser

 

Immunoterapi mot cancer – vad är det, hur fungerar det – översikt

 

Immunoterapi – detaljerad genomgång

 

Henrietta Lacks och HeLa-celler


Mer om Henrietta Lacks här.

 

Stamceller

 

Embryonala stamceller

 

Cellspecialisering och stamceller

 

Huden

 

Immunsystemet och huden