Kroppens försvar, lymfsystemet, cancer, huden

Kroppens försvar och immunsystemet – introduktion

 

Immunsystemet

 

Immunsystemet

 

Allergisk reaktion

 

Lymfsystemet, kort översikt

 

Lymfsystemet, utförlig genomgång

 

Infektionssjukdomar – översikt

 

När kroppens försvar inte räcker och inte antibiotika heller…

 

Cancer och stamceller

Vad är cancer?

 

Vad skiljer cancerceller från friska celler?

 

Cancer – Onormal signalering

 

Cancer – Utebliven celldöd

 

Cancer – Vävnadspenetrering och metastaser

 

Cancer – Ökad blodkärlsbildning och blodtillförsel

 

Hudcancer

 

Malignt melanom – metastaser

 

Immunoterapi mot cancer – vad är det, hur fungerar det – översikt

 

Immunoterapi – detaljerad genomgång

 

Henrietta Lacks och HeLa-celler


Mer om Henrietta Lacks här.

 

Stamceller

 

Embryonala stamceller

 

Cellspecialisering och stamceller

 

Huden

 

Immunsystemet och huden