Huden, kroppens försvar, lymfsystemet, cancer

Huden

Immunsystemet och huden

Hudcancer


Kroppens försvar och immunsystemet – introduktion

Immunsystemet

Immunsystemet

Lymfsystemet, kort översikt

Lymfsystemet, utförlig genomgång


Infektionssjukdomar – översikt

Allergisk reaktion

 

När kroppens försvar inte räcker och inte antibiotika heller…


Cancer och stamceller

Vad är cancer?

Vad skiljer cancerceller från friska celler?

Cancer – Onormal signalering

Cancer – Utebliven celldöd

Cancer – Vävnadspenetrering och metastaser

Cancer – Ökad blodkärlsbildning och blodtillförsel

Malignt melanom – metastaser

Immunoterapi mot cancer – vad är det, hur fungerar det – översikt

Immunoterapi – detaljerad genomgång

Henrietta Lacks och HeLa-celler


Mer om Henrietta Lacks här.

Stamceller

Embryonala stamceller

Cellspecialisering och stamceller