Nervsystemet

Nervceller och signaler (mycket bra genomgång på svenska)

Nervsystemet – översikt

Nerver och nervimpulser 1

Nerver och nervimpulser – snabbgenomgång!

Aktionspotential


Mer…

Neuronen (=nervcellen)

Motorändplatta – anatomi och funktion (kort genomgång)

Motorändplatta – anatomi och funktion (utförligare beskrivning)