Embla – Biologi 1 vt 22

 

Skicka in din färdiga rapport med bild i formatet 475x300pixlar senast 09.00 idag. Se anvisningen under rubriken “Redovisning” här

Rapporten om din art ska var ett separat word eller pdf-dokument och ska vara döpt så här (daterat med det datum du skickar in det):
Ditt för- och efternamn, Bi1, projektuppgift artnamn – 220411

Uppgifter fram till onsdag 13/4 är följande:

1 ”Granskning av en kamrats projektrapport” se anvisning här

2 ”Utvärdering av eget arbete med projektuppgiften”  se anvisning här

 


 

 1. Rita en bild av DNA, som visar sex viktiga beståndsdelar (fosfatgrupper, sockergrupper och de olika kvävebaserna) samt  i text förklara kort vad DNA är och i detalj hur det är uppbyggt.

 


Onsdag 18/8 & torsdag 19/8

Onsdag 18/8
Grupp 1: Laboration på plats i skolan, sal A360 kl. 10.00
Grupp 2: Arbete hemma/på annan plats.
Repetera B1s14-16 se film 16 här och förklara i loggen:
1 Vad menas med autotrofa respektive heterotrofa organismer och ge exempel
2 Vad menas med fotoautotrof respektive keomautotrof, och ge exempel på organismer som är kemoautotrofa.
3 Vad menas med kompensationspunkten

Lycka till Anders!

Fredag 14/1

Olika typer av celler, uppbyggnad och organeller
Läs B1 s160-161, 289,  Lu s24-25, 74-75 och här. Se film 5-10 här, och titta på bilder här.

Uppgifter.

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 12/1

Biologi grunder & cellers byggstenar
Läs B1 s8-9, 158-160, Lu 12 och se film 3-4 här

Uppgifter.

 1. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 2. Beskriv en storlekstrappa med 5 nivåer när det gäller biologiska enheter/liv
 3. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 4. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 5. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 6. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Tisdag 11/1

Naturvetenskapligt arbetssätt
Läs B1 s7, se filmen “The Scientific Method” här se bilden, läs texten och se efter texten  filmerna “Vetenskapligt metod – himlakroppar” och “Vetenskaplig metod – vaccin” på samma sida.

Uppgifter.

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt/vetenskaplig metod?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel
 6. Vad menas med kritisk granskning. Ange och förklara kort 4 uppgifter att titta på när man ska bedöma hur trovärdigt något som sägs eller skrivs är.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 10/1

Vad är “Biologi”?
Läs B1 s6-7 och Lu s7 (B1= “Biologi 1” och Lu= “Livets utveckling” ) Se film 1  här.

Uppgifter. Svara i loggen på följande:

 1. Vad betyder ordet “Biologi”
 2. Vad handlar vetenskapen biologi om?
 3. Nämn fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 4. Ge fem exempel med förklaring på positiva tillämpningar biologisk forskning kan leda till.
 5. Ge tre exempel med förklaring på negativa tillämpningar/ svåra etiska problem biologisk forskning kan leda till.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!