Hållbar utveckling – övergödning & miljögifter

Förorenat vatten – övergödning, orenat avlopp, bottendöd, gifter

Östersjön under ytan – syrefri och död botten

Östersjön under ytan – förorenat vatten

Våtmarker

Organiska miljögifter – PCB

Tungmetaller – Bly

Tungmetaller – Kvicksilver

Biomagnifiering – DDT och andra miljögifter

Elektroniskt avfall

Plast – i miljön och i oss!