Etologi

Birds Moonwalk!

 

Etologi 1

 

Etologi 2

 

Hur intelligenta är delfiner?

 

Alex – pratar, räknar och berättar om sina känslor

 

Socialt beteende & gruppbeteende

 

Social organisation – Altruism & släktskapsselektion

 

Sexuell selektion

 

Anpassning

 

Färgteckning och mimicry

 

Extra

Kråka – löser ett problem som kräver lösning av sju delproblem!

 

Bläckfiskar tänker med armarna!

 

Etologi – beteende och moral – exempel