Etologi

Birds Moonwalk!

Klassisk etologi

Etologi – inlärning & kommunikation

Hur intelligenta är delfiner?

Alex – pratar, räknar och berättar om sina känslor


Beteendeekologi

Socialt beteende & gruppbeteende

Social organisation – Altruism & släktskapsselektion

Sexuell selektion

Anpassning

Färgteckning och mimicryMer…

Kråka – löser ett problem som kräver lösning av sju delproblem!

Bläckfiskar tänker med armarna!

Etologi – beteende och moral – exempel