Hållbar utveckling – Energikällor

Kol

Olja

Oljesand

Naturgas

LNG

Kärnkraft

Biobränslen

Förnyelsebara energikällor

Vattenkraft – funktion och miljöpåverkan

Vindkraft

Tidvattenkraft

Geotermisk energi – (storskalig)

Solceller

Solfångare

Vätgas