Genetik & genteknik

GENETIK

DNA struktur, replikation mm – översikt


Mer om Rosalind Franklin här.

 

Vad är en kromosom?

 

DNA

 

Nukleinsyror

 

Från DNA till protein

 

Proteinsyntes

 

Cellcykeln

 

Cellcykeln – fler detaljer

 

DNA replikation

 

DNA replikation 2 (skippa sista minuten – om sickle cell anemi)

 

Mitos

 

The Mitosis song!

 

Meios – översikt

 

Meios

 

Meios, överkorsning, rekombination, variation

 

The Meiosis song!

 

Polygena egenskaper samt arv/miljö

GENTEKNIK

Vad är en gen?

 

Genteknik

 

Genmodifiering, PCR, kloning mm

 

Kloning

 

Är GMO bra eller dåligt?

 

Gener, genteknik och gensaxen CRISPR som gör att vi nu lätt kan ändra bland livets byggstenar.


Se filmen här.