Genetik

DNA-struktur och Rosalind Franklin (Mer om Rosalind Franklin här)

Vad är en kromosom?

DNA

RNA

Nukleinsyror


Vad är vätebindningar?

Från DNA till protein – introduktion

Transkription av DNA & translationen vid ribosomen översiktligt

Transkription – DNA till RNA

Translation – proteinsyntesen vid ribosomen

Veckning av proteiner – till funktionell form & struktur

Proteinsyntes – sammanfattning


Cellcykeln

Cellcykeln – fler detaljer

DNA replikation

DNA replikation 2 (skippa sista minuten – om sickle cell anemi)

Mitos

The Mitosis song!

Meios – översikt

Meios


Gregor Mendel

Alleler

Genotyp och fenotyp

Korsningsschema

Repetition!


Könsarv

Könsarv – variationer

Könsarv – faktorer som kan påverka

Förändrat antal kromosomer

Autosomalt dominant arv

Autosomalt recessivt arv

Polygena egenskaper samt arv/miljö
Extra

DNA struktur, replikation mm – översikt

Meios, överkorsning, rekombination, variation

The Meiosis song!

Autosomal Recessive vs. Autosomal Dominance