Genetik & genteknik

GENETIK

DNA struktur, replikation mm – översikt


Mer om Rosalind Franklin här.

 

DNA

 

Nukleinsyror

 

Från DNA till protein

 

Proteinsyntes

 

Cellcykeln

 

DNA replikation

 

DNA replikation 2 (skippa sista minuten – om sickle cell anemi)

 

Mitos

 

Meios – översikt

 

Meios, överkorsning, rekombination, variation

GENTEKNIK

Vad är en gen?

 

Gener, genteknik och gensaxen CRISPR som gör att vi nu lätt kan ändra bland livets byggstenar.


Se filmen här.

Anders Inghage