Genetik & genteknik

GENETIK

DNA struktur, replikation mm – översikt


Mer om Rosalind Franklin här.

 

Vad är en kromosom?

 

DNA

 

Nukleinsyror

 

Från DNA till protein

 

Proteinsyntes

 

Cellcykeln

 

Cellcykeln – fler detaljer

 

DNA replikation

 

DNA replikation 2 (skippa sista minuten – om sickle cell anemi)

 

Mitos

 

The Mitosis song!

 

Meios – översikt

 

Meios

 

Meios, överkorsning, rekombination, variation

 

The Meiosis song!

 

Polygena egenskaper samt arv/miljö

GENTEKNIK

Vad är en gen?

 

Genteknik

 

Genmodifiering, PCR, kloning mm

 

Kloning

 

Är GMO bra eller dåligt?

 

Virus – kort beskrivning

 

Virus – utförligt

 

Cororona virus – attack och motattack

 

CRISPR – bakteriers försvar mot bakteriofager (virus)

 

Gener, genteknik och gensaxen CRISPR som gör att vi nu lätt kan ändra bland livets byggstenar.


Se filmen här.