Grundbegrepp & celler

Vetenskaplig metod

 

Växt och djurceller

 

Hur fungerar svampar?

 

The parts of a cell song!

 

Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell)

 

Fotosyntes

 

Fotosyntes och cellandning

 

Kemisk energi och förbränning

 

Ett blads uppbyggnad

 

Växtcellen

 

Eukaryot cell

 

Cellernas byggstenar – 4 grundtyper

 

Kolhydrater

 

Proteiner

 

Lipider

 

Cellmembran och membrantransport

 

Nukleinsyror – struktur

 

Enzymer (animation 1)

 

Enzymer (animation 2)

 

Cellens inre liv – sammanfattning