Grundbegrepp & celler

Vad är biologi?

Vetenskaplig metod

Autotrofer & heterotrofer

Cellernas byggstenar – 4 grundtyper

Enzymer


Celler – kort översikt

Eukaryot cell

The parts of a cell song!

Växtcellen – detaljerat

Hur fungerar svampar?

Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell)

Virus – kort beskrivning

Virus är inte en organism – hur fungerar virus?


Fotosyntes och cellandning

Ett blads uppbyggnad och funktion – fotosyntes

Fotosyntes och cellandning (energiomvandling i celler)

Kemisk energi och förbränning

Olika typer av förbränning – jämförda


Autotrofer och Heterotrofer — Fotoautotrofer och kemoautortofer


Nukleinsyror – struktur

Från DNA till protein

DNA, proteinsyntes, kopiering av DNA och livets mångfald


Kolhydrater

Proteiner

Lipider

Cellmembran och membrantransport

 Mer…

Mer om virus

Virus – utförligt

Var kommer nya virus från?

Virus – struktur och funktion

Cororona virus – attack och motattack

Cororona virus – immunförsvaret löper amok

Vad betyder vaccinens skyddsprocent egentligen!Cellernas byggstenar – 4 grundtyper