Grundbegrepp & celler

Vetenskaplig metod

 

Växt och djurceller

 

Hur fungerar svampar?

 

The parts of a cell song!

 

Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell)

 

Fotosyntes

 

Fotosyntes och cellandning

 

Kemisk energi och förbränning

 

Ett blads uppbyggnad

 

Växtcellen

 

Eukaryot cell

 

Kolhydrater

 

Proteiner

 

Lipider

 

Cellmembran och membrantransport

 

Enzymer (animation 1)

 

Enzymer (animation 2)

 

Cellens inre liv – sammanfattning

 

 

Anders Inghage