Embla Bi 1

Torsdag 7/5

Gör klart din logg med anteckningar och svar för alla lektions/uppgiftsdatum 18/3-26/3, 16/4-6/5. Skicka din färdiga logg till mig senast i morgon fredag (8/5) kl 12.00 och anmäld dig samtidigt till provet “Ekologi & Hållbar utveckling” den 12/5. Är din logg ok så är du klar för det provet och får ett meddelande om vilken tid, plats mm som gäller för dig den dagen. Lycka till Anders

Onsdag 6/5

Fortsätt arbetet med Hållbar utveckling – konsumtion, avfall & biologisk mångfald B1 s135-156.  Titta på film 39-44 här (film 39 är “Ekologiskt fotavtryck “) och arbeta med repetitionsfrågorna 26-30 som finns här.  Fota bilder du gör och lägg in dem tillsammans med svaren du skriver i din logg.

Det här är den sista uppgiften du redovisar i din logg. Gör den och lämna in en komplett logg fram till och med uppgiften i dag (6/5).
Dvs en samlad logg med dina anteckningar och svar för alla lektions/uppgiftsdatum 18/3-26/3, 16/4-6/5. Skicka din logg senast nu på fredag (8/5) kl 12.00 och anmäld dig samtidigt till provet “Ekologi & Hållbar utveckling” den 12/5. Är din logg ok så är du klar för det provet och får ett meddelande om vilken tid, plats mm som gäller för dig den dagen.
Lycka till Anders

Tisdag 5/5

Läs om Hållbar utveckling – konsumtion, avfall & biologisk mångfald B1 s135-156.  Titta på film 29-38 här (film 29 är “Turism fördelar… “) och arbeta med repetitionsfrågorna 21-25 som finns här.  Fota bilder du gör och lägg in dem tillsammans med svaren du skriver i din logg.  Lycka till Anders

Torsdag 30/4

Läs om Hållbar utveckling – övergödning & miljögifter B1 s115-134.  Titta på film 22-28 här (film 22 är “Förorenat vatten… “) och arbeta med repetitionsfrågorna 14-20 som finns här.  Fota bilder du gör och lägg in dem tillsammans med svaren du skriver i din logg.  Lycka till Anders

Onsdag 29/4

Repetera B1 s92-96 och läs om Hållbar utveckling – luft och vatten fram till B1 s114 och om mangroveskogar här. Titta på film 16-21 här (film 16 är “Vattnets kretslopp…”) och arbeta vidare med repetitionsfrågorna fram till och med fråga 14 som finns här Fota bilder du gör och lägg in dem tillsammans med svaren du skriver i din logg.  Lycka till Anders

Tisdag 28/4

Läs om Hållbar utveckling – grundbegrepp B1 79-97, titta på film 1-4 här och senare de av filmerna 5-15 du tycker du behöver, de flesta är korta (2-3 min), film 15 är “Växthuseffekten”. Svara på repetitionsfrågorna 1-8 som finns härFota bilder du gör och lägg in dem tillsammans med svaren du skriver i din logg.  Lycka till Anders

Torsdag 23/4

Arbeta klart med avsnittet Ekologi (Ekologi – Begrepp mm, Ekologi – sjöar & hav och Ekologi – landekosystem) Läs B1 11-55, 59-65 och läs om mangroveskogar här och om sjögräs- och tångskogar här. Titta på filmerna här, och arbeta  klart med repetitionsfrågorna (4-14 och 18-26) som finns härNär du är klar skickar du senast i morgon fredag (24/4) före kl. 16.00 in din uppdaterade logg, som då ska innehålla allt du gjort hittills och svar på repetitionsfrågorna. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka till: anders.inghage@norrkoping.se
Lycka till Anders

Onsdag 22/4

Repetera B1 48-55, 59-65 och läs om ekosystem på land, s.34-47. Titta på film 4 och repetera film 6 här. Svara på repetitionsfrågorna 4-14 som finns härSkriv svaren i din logg.  Lycka till Anders

Tisdag 21/4

Läs om ekosystem i sjöar och i havet, B1 s.48-55, 59-65 och titta på filmerna 6-9 här. Svara på repetitionsfrågorna 18-25 som finns här, försök också svara på fråga 26, ange de källor du använder då. Skriv svaren i din logg.  Lycka till Anders

Torsdag 16/4

Läs B1 s.11-33 och och titta på de fyra första filmerna här.

Beskriv i loggen:

 1. Vad begreppet “Ekologi” betyder.
 2. Förklara vad som menas med abiotiska faktorer respektive biotiska faktorer.
 3. Räkna upp 8 abiotiska faktorer och minst 4 biotiska faktorer.
 4. Förklara skillnaden mellan en näringskedja och en energikedja
 5. Rita ett exempel på en näringskedja på land och förklara det du har med i bilden.

Lycka till Anders

Onsdag 15/4

Läs dina kamraters arbeten som publiceras här

Tisdag 14/4

Idag senast kl 18.00 ska du skicka in din färdiga projektuppgift.
Det du skickar in ska vara i Word eller PDF-format, arbetar du i annat format hemma behöver du konvertera innan du skickat in. Sammanställning sker i morgon onsdag. Övrig information när det gäller projektuppgiften finns här.  På torsdag 16/4 börjar vi med kursavsnittet Ekologi. Ordinarie prov och examinationer kommer att ske på plats i skolan under maj. Mer information om vad som gäller inför det kommer inom den närmaste veckan.
Vänliga hälsningar/Anders

Torsdag 9/4

Om du inte skickat in ditt utkast till rapport behöver du göra det idag före kl 15.00 om du ska kunna få  feedback före påskhelgen.
Det du skickar in ska vara i Word eller PDF-format, arbetar du i annat format hemma behöver du konvertera innan du skickat in. Mer info om hur du ska skriva din rapport finns härÖvrig information och inlämningstider för projektuppgiften finns här.  Vänliga hälsningar/Anders

Onsdag 8/4

Arbeta vidare med projektuppgiften. I dag onsdag 8/4 ska du skicka in ett utkast till rapport (över hela ditt arbete).
Det som framför allt är viktigt är att det går att se hur du tänkt disponera rapporten. Att rätt huvudrubriker finns med vilka underrubriker du tänker ha med, delar av dina textavsnitt finns, några av dina bilder inplacerade och var du tänkt ha fler bilder samt en första version av det som ska stå under rubriken “Innehåll” respektive under rubriken “Referenser”. Det du skickar in ska vara i Word eller PDF-format, arbetar du i annat format hemma behöver du konvertera det du ska skicka in för feedback. Mer info om hur du ska skriva din rapport finns härÖvrig information och inlämningstider för projektuppgiften finns här. Du som inte skickat in en tidsplanering över hur du lägger upp ditt arbete behöver göra det idag. /Anders

Tisdag 7/4

Arbeta vidare med projektuppgiften. I morgon onsdag 8/4 ska du skicka in ett utkast till rapport (över hela ditt arbete).
Det som framför allt är viktigt då är att det går att se hur du tänkt disponera rapporten. Att rätt huvudrubriker finns med vilka underrubriker du tänker ha med, delar av dina textavsnitt finns, några av dina bilder inplacerade och var du tänkt ha fler bilder samt en första version av det som ska stå under rubriken “Innehåll” respektive under rubriken “Referenser”.
Mer info om hur du ska skriva din rapport finns härÖvrig information och inlämningstider för projektuppgiften finns här. Du som inte skickat in en tidsplanering över hur du lägger upp ditt arbete behöver göra det idag. /Anders

Torsdag 2/4

Arbeta vidare med projektuppgiften. Du som inte skickat in en tidsplanering över hur du ska lägga upp ditt arbete behöver göra det idag. Tidsplaneringen ska innehålla:
– När och hur länge ska du göra faktasökningen?
– När måste du börja skriva?
– Vilka deadlines måste du ta hänsyn till? Tidsplaneringen bör alltid innehålla reservtid för de olika delarna i arbetet, tänk på att saker ofta tar längre tid än vad du tänkt. Övrig information angående projektuppgiften finns i anvisningarna som skickades med mejl förra veckan. Mer info om hur du ska skriva och redovisa ditt arbete finns här/Anders

Onsdag 1/4

Arbeta med projektuppgiften idag. Du som inte skickat in en tidsplanering över hur du ska lägga upp ditt arbete, behöver göra det idag. Tidsplaneringen ska innehålla:
– När och hur länge ska du göra faktasökningen?
– När måste du börja skriva?
– Vilka deadlines måste du ta hänsyn till? Tidsplaneringen bör alltid innehålla reservtid för de olika delarna i arbetet, tänk på att saker ofta tar längre tid än vad du tänkt. Övrig information angående projektuppgiften finns i anvisningarna som skickades med mejl förra veckan. Tänk på att alla texter plagiatkontrolleras. Det du skriver i ditt arbete ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera text från nätet eller andra källor. Mer info om hur du ska skriva och redovisa ditt arbete finns här/Anders

Tisdag 31/3

Du som ännu inte skickat mig ditt förslag till art att arbeta med behöver göra det idag! senast kl 18.00
Du som valt art och fått klartecken gör en tydlig tidsplanering över hur du ska lägga upp ditt arbete. Tidsplaneringen ska innehålla:
– När och hur länge ska du göra faktasökningen?
– När måste du börja skriva?
– Vilka deadlines måste du ta hänsyn till? Tidsplaneringen bör alltid innehålla reservtid för de olika delarna i arbetet, tänk på att saker ofta tar längre tid än vad du tänkt. Din tidsplan ska vara inskickad senast i morgon onsdag 1/4 kl. 18.00. Övrig information angående projektuppgiften finns i anvisningarna som skickades med mejl förra veckan. /Anders

Torsdag 26/3

Läs avsnittet “Klassisk etologi” B1 s.253–263 och titta på filmerna som heter ”Etologi 1” och ”Etologi 2” här.  Utgå från rubrikerna (“Instinkter”, “Medfött och inlärt” … osv.) i bokens avsnitt om klassisk etologi och förklara kort begreppen respektive rubrik tar upp. Skriv också en kort text om Konrad Lorentz och hans upptäckt. Idag börjar vi också med projektuppgiften “Organismer/etologi” anvisningar till den finns här.
Lycka till! Anders & Jessika

Onsdag 25/3

Innan du börjar med dagens uppgift skickar du in en kopia på din logg så långt du kommit fram till idag. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka loggen till anders.inghage@norrkoping.se 

När du skickat in kopian på loggen kan du fortsätta med dagens uppgift. Läs B1 s.290–298 och Lu s.54–63, 68–71 och titta på de sju sista filmerna på: Systematik – organismernas indelning (Den första filmen är “Djur” och den sista är “Organismernas släktskap – Kladogram”) de flesta av filmerna är ca 5min långa några 7-9min. Gör på samma sätt som förra uppgiften ett släktträd men gå låt det sluta i däggdjur, glöm inte att ha med stammarna. Skriv en kort text om varje klass.
Lycka till! Jessika & Anders

Torsdag 19/3

Läs enligt anvisningarna B1 s. 288–289 och Lu s.72-73, titta på filmerna som heter ”Växter” och ”Svampar” på: Systematik – organismernas indelning. Rita upp ett släktträd som börjar vid prokaryoter och eukaryoter och slutar i fröväxter och svampar, fota och infoga i loggen. Beskriv också när det gäller växter, tre fördelar med att använda sig av fröer som fortplantningsstrategi och när det gäller svampar, hur hyfernas näringsupptag går till.
Lycka till Jessika & Anders

Onsdag 18/3

Läs böckerna enligt anvisningarna B1 281-287 och Lu 34-35 och 74-75 (Lu s35 har tyvärr fallit bort i planeringen men läs den också), samt Lu 18-19 (“Enkla fotoautotrofer & enkla heterotrofer). Titta på de sex första filmerna på: Systematik – organismernas indelning.  Beskriv i loggen de tre domänerna Bakterier, Arkéer och Eukaryoter och några typiska kännetecken hos var och en av dem. Beskriv också vad de “Enkla eukaryoterna” är för sorts organismer.Lycka till Jessika & Anders

____________________________

Torsdag 15/10

Protister.
Protister är en gammal benämning som egentligen inte används längre eftersom protister inte är en monofyletisk grupp, men för enkelhetens skull används den ändå ofta.
Protister har delats upp i enkla fotoautotrofer (alger) & enkla heterotrofer (protozoer samt slemsvampar). En ny klassificering håller nu på att utarbetas med hjälp av DNA-analys.

Läs B1 286-287,  296, Lu 18-19, 34-35, samt här och se film 8-13 här

Uppgifter.

 1. Namnge och beskriv kort var och en av de tre undergrupper protisterna har delats upp i.
 2. Alger kan delas upp i mikroalger (encelliga) och makroalger på svenska tång som är (flercelliga). A) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av mikroalger. B) Nämn och beskriv kort de olika grupperna/typerna av makroalger.
 3. Beskriv algernas ekologiska betydelse lokalt och globalt.
 4. Namnge och beskriv tre olika protozoer.
 5. Nämn och beskriv kort en allvarlig sjukdom som orsakas av protozoer och hur det går till.
 6. Vad menas med slemsvampar och vad är den avgörande skillnaden mellan dem och riktiga svampar.
 7. Namnge och beskriv tre olika slemsvampar
 8. Vad menas med en amöba? Beskriv vad som är typiskt för amöbor, i vilka miljöer de finns, hur de rör sig, “äter” och fortplantar sig, nämn också någon sjukdom de kan orsaka.

Lycka till Anders


Onsdag 14/10

Läs B1 281-287,  296, Lu 34-35, 74-75 samt här och här.
Titta på film 1-7 här. Mer om LUCA här.

Uppgifter.

  1. Vad menas med LUCA (Last Common Universal Ancestor).
  2. Rita en bild som med början från LUCA visar domänerna alla organismer delas in i.
  3. Beskriv domänerna Bakterier respektive Arkéer
  4. Beskriv likheter och skillnader mellan Bakterier och Arkéer
  5. Vad talar för att arkéerna är närmare släkt med eukaryoterna än vad bakterierna är?
  6. Beskriv domänen Eukaryoter och några typiska generella kännetecken hos den.
  7. Nämn och beskriv kort undergrupper till domänen Eukaryoter A) tre undergrupper som är encelliga organismer B) nämn och beskriv kort fyra undergrupper som är flercelliga.

Lycka till Anders


Torsdag 1/10

Ekologi och evolution
Läs B1 243-246 samt Lu 46-49 och se  film 21 här. (“Livets resa – Leva tillsammans” som är 58min).

Uppgift.

 1. Förklara strategin bakom  stort respektive litet antal ungar/ avkomma – och fördelar respektive och nackdelar med den.
 2. Förklara vad som menas med samevolution och ge exempel på olika typer av samevolution.
 3. Förklara med bilder och text skillnaden i utseende och funktion mellan tänderna hos djur som är växtätare, respektive rovdjur och tänderna hos djur som äter både växter och kött.
 4. Ge fem exempel på mycket hög grad av specialisering som evolutionen lett till hos vissa arter.
 5. Ge exempel på hur människan har påverkat och påverkar evolutionen

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 30/9

Kartläggning av evolutionen
Läs B1 232-233, repetera 234-235, läs 236-238, 242 samt Lu 44-45. Repetera film 2 och se  film 18-20 här. (Film 18 är “Bevis för evolution 1”).

Uppgift.

 1. Förklara vad begreppet “systematik” står för.
 2. Vad betyder det att en grupp organismer inom systematiken är monofyletisk.
 3. Förklara vad som menas med rudimentära organ och vad rudimentära organ hos en art tyder på.
 4. Nämn och förklara kort de tre sätt evolutionen sker på.
 5. Nämn och förklara kort vad som kan påverka evolution längs en linje.
 6. Förklara vad som menas med släktskapsselektion.
 7. Förklara vad som menas med sexuell selektion.
 8. Vad är den vanligaste orsaken till att arter dör ut – ge också minst tre konkreta exempel när det gäller den typen av orsak.
 9. Nämn olika orsaker till att en art klarar miljöförändringar bättre eller sämre och förklara varför

Lycka till! Anders & Olof


Tisdag 29/9

Livets utveckling: Människan – och kulturell evolution
Läs Lu s90-91 “Civilisation” och titta på fortsättningen av film 12 “Livets resa – Människan” från 38:10min till 52:00min här.

Uppgift.

 1. Vad betyder begreppet civilisation. (Sök i seriösa fysiska eller digitala uppslagsverk).
 2. Nämn och placera geografiskt sex tidiga civilisationer.
 3. Förklara vad som menas med kulturell evolution.
 4. För ca 10 000 år sedan började människan odlingen av grödor och domesticerade olika djur. Vilka förändringar i människans livsförutsättningar har det inneburit och hur har dessa förändringar lett till att människan lever som den gör idag. Ge 5 exempel med förklaring.
 5. Var uppstod skriftspråket.
 6. Förklara varför skriftspråket uppstod.
 7. Nämn fyra olika skriftspråksvarianter.
 8. Beskriv hur det alfabet vi använder har utvecklats.
 9. Förklara varför skriftspråk är så avgörande när det gäller människans kulturella evolution.

Lycka till! Anders & Olof

Tisdag 22/9

Studieavstämning. Skicka senast kl 14.00 idag in din logg med alla uppgifter från 6/8 till 17/9 redovisade.  Senast på fredag förmiddag 24/9 får du besked om din logg är godkänd.

Loggdokumentet ska vara ett sammanhållet dokument från kursens första uppgift 6/8 till i torsdag 17/9

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 logg – 200922.

/Anders


Onsdag 23/9

Livets historia.
Läs om Homosläktets och människans utveckling Lu s84-87.
Läs också om “Släktet homo” Bi1 s230-231 se film 12 “Livets resa – Människan” från 15:00min in i filmen till 27:23min här.

Uppgift.

 1. När i tiden anser man att utvecklingen av Homosläktet – som alla människor som finns idag tillhör – börjar.
 2. Homo Habilis är en tidig förfader i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med deras föregångare.
 3. Ge fyra exempel på verktyg som dessa tidig människor tillverkade. Namnge verktyget, vad det tillverkats av och vad det användes till.
 4. Homo Erectus  är en annan tidig art i vårt släkte. När fanns de, var fanns de och ge fyra exempel på sådant som utmärkte dem anatomiskt och i förmågor jämfört med Homo Habilis.
 5. Man benämner ofta dessa tidiga människor som “Jägare och samlare” men verkligheten var snarare att det var samlandet som var viktigast när det gällde att skaffa föda. Förklara varför.
 6. Vad bestod kosten av för dessa tidiga människor. Vad åt man dagligen och mest av och vad åt man bara ibland och i mindre mängd.
 7. Ge exempel på och förklara picettgreppets betydelse för människans utveckling.
 8. Ge minst 5 exempel och förklara hur elden påverkat utvecklingen av Homosläktet.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.

Lycka till! Anders


Torsdag 24/9

Livets utveckling: Homosläktet – fortsättning
Repetera Lu s86-87 och läs också Lu s88-89 “Utvandring”, titta på översikten över våra förfäders och och våra släktingars spridning över välden här, samt se film 12 “Livets resa – Människan” (från 27:23min till 38:10min in i filmen) och film 13-16 här.

Uppgift.

 1. Ungefär när inträffade det som kallas för “Den kreativa explosionen”. Vad var det som hände då?
 2. Neanderthalarna är en av våra närmaste släktingar på det mänskliga släktträdet. Ge tre exempel på varför man idag anser att de på många sätt var jämbördiga med oss fram till dess att de dog ut.
 3. Beskriv kort tre anatomiska skillnader mellan Neanderthalarna och oss och förklara varför Neanderthalarna hade utvecklat dessa anatomiska drag.
 4. Vilka var Denisovamänniskorna?
 5. Var har man hittat lämningar efter Denisovas?
 6. Nämn och förklara någon fysiologisk anpassning Denisova hade utvecklat som nu fortfarande finns kvar hos vissa folkgrupper.
 7. Förklara utförligt vad det är man kan utläsa ur mitokondrie-DNA och varför det har stor betydelse när det gäller människans evolution.
 8. Rita en enkel karta över jorden och beskriv med hjälp av den och förklarande text våra förfäders och och våra släktingars spridning över välden.

Fotografera dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders