Evolution

Evolutionen på jorden – på 60 sekunder

Vad är evolution?

Hur kan naturvetenskapen förklara livets uppkomst?

Energi från blixtar kan bilda organiska molekyler

Livets resa – Livets början

Endosymbiosteorin

Endosymbiosteorin – fler detaljer


Livets resa – På land

Dinosaurier

Primater


Livets resa – Flyga


Livets utveckling – Människan

Livets resa – Människan

Lucie – hur gick hon?


Neanderthals

Denisovans

Vi, Neanderthalarna och Denisovans – och när vi fick barn

Människosläktets evolution – sammanfattning


Livets resa – civilisation

Vad står begreppet civilisation för & vad kännetecknar civilisationer

Utvecklingen mot mänskliga civilisationer

Mänsklighetens historia – sammanfattning


Livets resa – Leva tillsammans    (Sammanfattning av evolutionen)


Kartläggning av evolutionen

Fossil

Bevis för evolution 1 (svensk text)

Bevis för evolution 2

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?Mer…

Från Big Bang till livet på jorden idag

Livets uppkomst och utveckling & livets träd – kort översikt

Evolutionens språng – ödlor, däggdjur & kärlek

Neanderthalarna – våra närmaste släktingar