Ekologi

The Ecosystems song!

Ekologi – introduktion

Fotosyntes och cellandning

Abiotiska och biotiska miljöfaktorer

Ekologi – begrepp, definitioner och ekosystem

Näringskedja, näringsväv och energipyramid


Näringspyramid

Nedbrytare vilka är de? – och två olika sätt att bryta ner

Kolets kretslopp

Kvävets kretslopp

Fosforns kretslopp


Ekosystem på land – Skogen


Sjöar som ekosystem


Östersjön under ytan – alger havets producenter

Havsströmmar

Sjögräs

Mangrove

Vad är korall?

Tänk om alla plankton försvann