Ekologi

The Ecosystems song!

 

Ekologi – introduktion

 

Fotosyntes och cellandning

 

Abiotiska och biotiska miljöfaktorer

 

Ekologi – begrepp, definitioner och ekosystem

 

Näringskedja, näringsväv och energipyramid

 

Näringspyramid

 

Nedbrytare vilka är de? – och två olika sätt att bryta ner

 

Kolets kretslopp

 

Kvävets kretslopp

 

Fosforns kretslopp

 

Ekosystem på land – Skogen

 

Sjöar som ekosystem

 

Sjögräs

 

Östersjön under ytan – alger havets producenter

 

Havsströmmar

 

Varför sjögräs på havsbotten är så viktigt

 

Mangrove

 

Vad är korall?