Fotosyntes & förbränning

Blad – anatomi & funktion 1

Blad anatomi forts.

Större bilder av sidorna här och här, sidorna som pdf här och här.


Fotosyntes och kolets kretslopp

Bild här